« Úvod | RYBY »

ČÍNSKÝ ZVĚROKRUH

Ć´ÍNSKY ROK


Znamení čínského horoskopu

Následující tabulka je pro přehlednost zjednodušená.
Čínský lunární rok má totiž jinou délku trvání než náš sluneční a začíná na přelomu ledna/února.

Krysa

1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Buvol

1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009

Tygr

1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Zajíc

1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Drak

1904, 1016, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Had

1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Kůň

1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Koza

1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Opice

1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Kohout

1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Pes

1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Vepř

1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Živly

Čínská astrologie rozeznává 5 živlů: dřevo, oheň,
zemi, kov a vodu. Každý živel má jistý význam, který se interpretuje v
kombinaci s čínským znamením. Platí dva roky a opakuje se v cyklu
dvanácti znamení.


Každý živel má schopnost ovládnout nebo zničit jiný živel a vytvořit
nový. (Živel pro rok vašeho narození získáte vložením konkrétního roku
do formulářového okýnka nad tímto textem.)

Dřevo


Dřevo má zelenou barvu a symbolizuje jaro a smyslnost.
Potřebuje vodu a má dvě rovnocenné citové síly: hněv a altruismus. Činí
člověka rozpínavým, společenským a uvědomělým. Dřevo vytváří oheň.


Oheň


Oheň má červenou barvu a odpovídá horkému počasí,
uspokojení přirozenosti, suchu a prachu. Oheň zahřeje nebo spálí a
ohnivý člověk musí vyhledávat rovnováhu mezi sklonem k ničivé
výbušnosti a snahou vytvořit příjemné teploučko. Je vášnivý, netrpělivý
a výbušný. Musí se snažit ovládat svoji ohnivost. Z popela ohně vzniká
země.


Země


Země odpovídá podzimu a je žluté barvy, která znamená
rovnováhu a střed mezi začátkem a koncem. Země je mírná a má dvě opačné
ale rovnocenné síly - může živit nebo dusit. První z těchto sil živí
růst, ale druhá je příliš starostlivá a dusí. Zemský člověk je
spravedlivý a dokáže podávat velké výkony bez zvláštní námahy. Musí se
snažit, aby si nedělal zbytečné starosti. V zemi vznikají žíly rud
kovů.


Kov


Kov je bílé barvy a odpovídá chladnému a křupavému
zimnímu počasí. Člověk tohoto živlu je hovorný a má obdivuhodnou
schopnost vyvolávat neshody. Musí se pokoušet ji vyvažovat svým druhým
darem - vytváření souladu. Kov je začátek zimy a může v horoskopu
znamenat smutek a sklíčenost. Jeho dvěma silami jsou melancholie a
romantika, proto se člověk musí snažit, aby příliš nepodléhal stesku a
nostalgii. Kov umožňuje vodě, aby protékla skulinami země.


Voda


Voda je modrá a odpovídá zimě v plném proudu. Je v
neustálém pohybu, tekoucí a proměnlivá. Člověk tohoto živlu je vnímavý
a často má hudební nadání. Nic mu neujde, je citlivý a duševně křehký.
Trpí stresy a nervozitou. Jeho silami jsou přecitlivělost a
nedůtklivost, které musí vyvažovat dobrotou a účastností. Voda je někdy
příliš propustná a člověk si musí dávat pozor, aby se příliš
nezatěžoval problémy ostatních. Voda dává život dřevu.Myš

Polarita: jang

Živel: voda

Roční období: zima, prosinec


Člověk narozený v Roku Myši je
družný a povídavý, rád se baví a vůbec má rád jakékoli společenské události,
zábavy a oslavy. Jeho myšlení je racionální a intuitivní, z čehož vyplývá jeho
individualita a zvídavost. Má vlohy k podnikání, zejména když jde o jeho
vlastní obchod. Obvykle je velmi roztomilý a okouzlující, ale současně
podezíravý a mazaný. Je to chytrý stratég, který umí být velmi chladnokrevný.


Tento člověk má nadání najít
jednoduchá a praktická řešení i v nejsložitějších podmínkách a neodradí jej
žádné překážky. Těžkosti a problémy podněcují jeho představivost. Potřebuje
uplatnit své rozumové schopnosti a využít svoji energii. Nemá rád nudnou rutinu
a každodenní povinnosti. Je velmi pečlivý a dává si pozor na svůj majetek,
kterého nabyl. Je štědrý, zejména vůči svému partnerovi, dětem a jiným bližním,
ale nikdy není marnotratný. V mládí může být v lásce přelétavý, ale jakmile se
někomu zaváže, jeho vztah je pevný a hluboký. Své city nedává najevo příliš
často ani snadno, ale je velmi vášnivý, smyslný a vlastnickýBuvol

Polarita: jin

Živel: země

Roční období: zima, leden


Znamení Buvola člověku dodává
touhu po moudrosti a učení. Má zájem o praktické věci a přidržuje se
stanoveného řádu a zvyklostí. Postupně se naučí hospodárnosti, která mu přinese
pocit bezpečí. Potom se může v klidu věnovat své práci.


Je smyslnější, než by se na první
pohled mohlo zdát. Má rád pohodlí, setrvává ve svých návycích a libuje si v
blahobytu. Tělesně i duševně je velmi odolný a má silný imunitní systém, takže
netrpí vážnými zdravotními problémy. Navíc svému zdraví věnuje velkou
pozornost.


Touží po tom, aby našel svého
ideálního partnera, ale když jej nenajde, tak se odevzdaně smíří se svobodným
životem. V žádném případě se nespokojí s žádným nedokonalým nebo nejistým
vztahem. Nevyplatí se jej zradit nebo oklamat. Jeho klidná síla by se pak mohla
znenadání změnit na primitivní, panovačnou a zhoubnou zuřivost.

Tento člověk má vlastnosti dělníka a běžce na dlouhé tratě. Je praktický,
zdravého rozumu, odvážný, vynalézavý, pracovitý, vytrvalý, trpělivý,
spolehlivý, se sklonem k tvrdohlavosti. Obvykle dosáhne pocitu životního štěstí
a naplnění teprve ve středním věku. Tento typ je dalekozraký a hledí na věci z
dlouhodobého hlediska. Den po dni, měsíc po měsíci a rok za rokem se lopotí,
aniž by ztrácel odvahu nebo potřeboval vydechnout. Nemá naspěch, protože je
názoru, že pouze práce, která přináší trvalou hodnotu, si zaslouží pozornost a
úctu.


Je obdařen vynalézavou a ostrou
myslí, která mu dodává soudnosti a umožňuje mu, aby po čase nabyl důkladných
vědomostí a dobře promyšlených názorů. Je to samostatný individualista a
samouk. Vytváří si svoje vlastní názory na morálku, kterých se přidržuje a
chová se podle nich. V některých případech mu schází jistá pohostinnost nebo
srdečnost, není dobrým členem týmu a uplatní se nejlépe v samostatné práci.
Dokáže být značně disciplinovaný a nevyhýbá se překážkám. Jde neúnavně vpřed za
svými cíli. Je v osobních vztazích vybíravý, ale je upřímný, loajální a věrný.
Má výbornou paměť a velmi rád se dělí R>Tygr

Polarita: jang

Živel: dřevo

Roční období: zima, únor


Tygr je člověk, který si zakládá
na své pověsti a je poněkud pompézní, módní a impozantní. Má smysl pro daný
řád, který mu připadá správný a pořádný, jak věci mají být. Může působit
povzneseným dojmem, ale je ve skutečnosti štědrý, ušlechtilý a na citové úrovni
idealistický.


Člověk narozený v Roku Tygra je
duševně bystrý, energický, vášnivý, smělý,. přitahuje jej riziko a nebojí se
těžkostí, neodmítne žádnou výzvu. Řídí se svými emocemi, ale jeho spolehlivá
intuice vynahradí nedostatek prozíravosti a uvážlivosti. Tygr je rád středem
pozornosti, vyžaduje úctu a obdiv ostatních. Když najde správné povolání, bude
v něm vynikat a bude nadšenecký a schopný přesvědčit ostatní o správnosti svých
názorů. Bude se snažit, aby se stal vedoucím a jednoznačným vůdcem se
svrchovanou autoritou. Ze všeho nejraději by zastával pozici na očích
veřejnosti, aby mohl vystavit na odiv své zjevné schopnosti a nadání. Jeho
nezávislost a vznětlivost jej ale činí nestálým, což může způsobovat potíže v
osobních vztazích. Nerad ustupuje a nespokojí se s podřadnou čí omezující rolí.
Navíc to není ani typ, který dokáže mlčet. , řekne, co mu slina přinese na
jazyk, ať je to vhodné nebo ne.


Tygr miluje život a život je k
němu laskavý. Z toho důvodu si myslí, že nic nemůže být zcela beznadějné a nic
není předem ztraceno. V lásce je smyslný, vášnivý a velmi idealistický. Touží
po tom, aby našel někoho neobvyklého a nadprůměrného, koho bude milovat a kdo
by miloval jeho skvělým a mimořádným způsobem. Chce být sváděn, aby mohl
dobývat předmět své lásky a vášně. Tygra ale nesmíte oklamat, protože je
schopen bez výstrahy učinit radikální obrat a navždy se od takového člověka
odvrátitKrálík

Polarita: jin

Živel: dřevo

Roční období: jaro, březen


Člověk narozený v Roku Králíka je
opatrný, rozumný, zádumčivý a zdrženlivý. Chce žít v pokoji a pohodlí a chránit
svůj klidný život. Králík je nesmírně jemný tvor,symbolizuje půvab a laskavost.
Má vybrané způsoby, zdravý úsudek a vztah ke kráse.Tento typ nemá rád spory a
nenávidí boj o moc. Nicméně co Králíkovi schází na ambicích a pohonné hmotě,
vynahradí rozvojem své mysli , odborníkem v docilování svých záměrů mírumilovně
a bez zbytečné námahy.


Vůči ostatním je snášenlivý,
vnímavý a chápavý, takže chápe jejich skryté úmysly. Lidé mu důvěřují, protože
má jistou auru klidu a dělá filozofický, laskavý a ujišťující dojem. Pod jeho
zdánlivou družností se ale skrývá obrovská nesmělost, která je výsledkem
přirozeného sklonu udržovat si odstup.


Králík je poměrně snadno
ovlivnitelný ostatními a je citlivější, než by se mohlo na první pohled zdát.
Miluje svoji rodinu, domov a svůj soukromý život, které mu dodávají pocit
bezpečí. Nemluví o nich příliš často a považuje je za soukromou záležitost.
Úspěch v zaměstnání jej zajímá pouze tehdy, když mu zpohodlní život. O
Králíkovi se dá říci, že má jistý nos na obchody a dokáže využít vhodné
příležitosti. Jeho dalším významným povahovým rysem je jistá neupřímnost.
Dokáže předstírat hněv nebo lhát, když potřebuje o něčem zjistit pravdu.
Obratně manipuluje ostatními a manévruje, aby dosáhl svého. V lásce je stabilní
a stálý ,je to něžný, citlivý, romantický a věrný člověk. Stejně tak jako ve
společenském životě, tak i v lásce nevyhledává dobrodružství nebo vášeň.
Potřebuje partnera, který ocení jeho něžnou povahu, který je ohleduplný a dokáže
respektovat jeho potřebu být v kliduDrak

Polarita: jang

Živel: země

Roční období: jaro, duben


Člověk narozený v Roku Draka je
přitažlivý a okouzlující. Nechybí mu styl a osobnost. Nikdy se nestane, že by
byl přehlížen. Je velmi vnímavý vůči novým trendům, zejména v myšlení a módních
vývojových trendech. Drak umí obdivuhodně předvídat koncepty a principy, které
jsou ještě ve stadiu plánování. Potom z toho dokáže těžit, jakoby to již byla
pevně uznávaná a stanovená realita.


Přestože má Drak hluboký vztah k
minulosti, které si váží nebo ji dokonce uctívá, neustále se tlačí vpřed a jde
vstříc budoucnosti. Postupuje a vyvíjí se. Obvykle nejprve váhá a vyhledává
různé možnosti, se kterými experimentuje, ale jakmile dospěje k rozhodnutí,
dokončí, co započal s obdivuhodnou vervou, energií a silou vůle. Je rád středem
pozornosti a obdivu. Má smysl pro obřady a originální nápady. Tato touha po
uznání je ale povrchní a skrývá se pod ní nejistota a neschopnost věnovat se
něčemu hlubšímu. Draka pohání neklid, který jej nutí k neustálé činnosti, a
který je jeho přítěží ve všem jeho konání. Činí jej náročným, netrpělivým,
přecitlivělým, vznětlivým, neboť je nucen plýtvat silami. Může se mu i stát, že
po neúspěšném pokusu překonat něco příliš obtížného ztratí odvahu.


Drakovi se nelze postavit do
cesty, ale kdyby se tolik nesnažil získat bezpodmínečný obdiv a být tolik
jedinečným, vynikajícím a nezávislým a věnoval raději více pozornosti názorům
ostatních, byl by úspěšným častěji. Jeho zanícení mu ale přináší štěstí, protože
nutí události, aby se vyvíjely podle jeho plánů. Z tohoto důvodu Drak dosahuje
úspěchu i tam, kde jiní selhali. Samozřejmě Draka přitahují milostné zápletky,
které jsou neobvyklé, vášnivé, nebezpečné nebo dramatické. Drak chce být
milován šíleně, výhradně, výjimečně a absolutně. Má rád lichotky, ale současně
sám musí pociťovat vůči svému partnerovi úctu.Had

Polarita: jin

Živel: oheň

Roční období: jaro, květen


Člověk narozený v Roku Hada může
být filozofem, theologem, politikem, nebo mazaným finančníkem. Je vyhýbavý,
nepřístupný a neochočený. Miluje dobré knihy,hudbu divadlo, jídlo. V životě jej
přitahují všechny lepší a hlavně kvalitní věci.


Jeho život končí triumfem, nebo
tragedií, to podle minulých činů. Had je stejně jako Drak osudovým znamením.
Lidé narození v jiných znameních mohou své karmické dluhy odkládat na příští
život /pokud v něj věří/, ale Had se zjevně snaží splatit své závazky nyní.


Had udělá cokoli, jen aby dosáhl
svých cílů. Pokusy jej změnit se zaručeně nevyplatí. Rád se tváří záhadně a je
skutečně tajnůstkářský a rezervovaný. Je také nedůvěřivý - věří pouze sám sobě
a své podivuhodně neomylné intuici. Přitom je svůdný a okouzlující. . Má
přitažlivý úsměv a pronikavý rozpustilý pohled, které člověka hypnotizují, ať
je to jejich partner či protivník. Navíc se Had úmyslně pokouší ostatní
ovládnout, ovlivnit je nebo aspoň zaujmout. Chce být obdivován a bezpodmínečně
milován. Dokáže zcela nenápadně přebírat opratě. Je ctižádostivý, přestože toho
vždy dělá co nejméně a je líný. Když jde o naplnění jeho zájmů, dokáže zachovat
klid a tvářit se netečně, jakoby o nic nešlo. Má výjimečnou schopnost
soustředit své tajné zbraně a schopnosti na vlastní cíl, který mu pak neunikne.
Když Had za něčím jde, obvykle to také dostane.


Nesnáší rady ostatních, protože
sám dobře ví, co má dělat a nestrpí, aby se mu do toho míchal někdo jiný. Jeho
jasná mysl a pronikavý pohled mu umožňují si vytvořit svůj vlastní spolehlivý
úsudek, předvídat události a uhodnout, co si myslí někdo jiný. Had tedy bude často
předvídat úmysly jiných lépe, než vědí oni sami. Jeho kouzlo je lákavou
návnadou, o kterou se nemusí nijak snažit a je si sám dobře vědom zájmu, který
vzbuzuje. Líbi se mu, když po něm někdo touží a chce, aby byl milován a
obdivován. Had je ale nesmírně vlastnický, žárlivý a věrný, i když by se podle
jeho chování mohlo jevit, že je tomu jinak. Ví, jak se stát nepostradatelným,
takže jeho partner potom nedokáže bez něj žít.

Kůň

Polarita: jang

Živel: oheň

Roční období: léto, červen


Člověk, který se narodil v Roku
Koně je prudký a odvážný jako samotná přírodní síla, ale současně je elegantní,
zjemnělý a křehký. Potřebuje dělat dojem, být uznávám, chlubit se a mít
společenský úspěch. Je inteligentní, výmluvný a ovládá schopnost jiného
nepozorovaně přemluvit. V některých lidech vzbuzuje obdiv a je jim sympatický.
V jiných naopak budí závist nebo dokonce nenávist, někdy oboje současně. Kůň
oceňuje lidské vztahy, váží si svých přátel a kontaktů, rád se zúčastňuje
společenských událostí. Nicméně občas může být poněkud proměnlivý, vrtošivý a
nevypočitatelný. Příčinou toho jsou jeho obavy, aby jej ostatní neomezovali a
nevměšovali se do jeho záležitostí. Kůň potřebuje svoji nezávislost a může
trpět pocitem uvěznění. Potřebuje změny, prostor, pohyb a nové obzory. Rád
cestuje a poddává se svým popudům, takže může bez výstrahy z jednoho dne na
druhý dělat něco úplně jiného.


Kůň je ohnivý, impulzivní,
neovladatelný a nepředvídatelný. Je také velmi náladový. Chvíli může být
klidný, vyrovnaný, milý a v dobré náladě a vůbec neodolatelně přitažlivý. Toto
je ale jenom okamžik klidu před bouřkou. Obvykle bude brzo pociťovat potřebu se
vzbouřit, jít dál, vrhnout se do nové hyperaktivity. Není z toho velký užitek,
pokud nemá okamžitý cíl, potřebuje se v něčem narychlo rozhodnout nebo se musí
vypořádat s něčím, co mu připadá vzrušující.


Bude vynikat v jakémkoli oboru
nebo povolání, které vyžaduje improvizaci, okamžitou a nadšenou akci, schopnost
se vypořádat s několika věcmi současně a vyvinout maximální úsilí v co nejkratším
čase. Čím jsou věci naléhavější, tím mu budou více vyhovovat. Nemá rád vleklé a
zdlouhavé záležitosti. Výsledky musí být okamžité. Je to tedy intenzita jeho
zážitků, která jej podněcuje a motivuje. Zdlouhavé plánování a dlouhodobé
projekty mu nesvědčí.


Přestože je Kůň loajální, není
příliš věrný. I v lásce mu jde hlavně o sílu citu. Je ovšem vždy upřímný, ale
nevydrží ve vlažném nebo nudném vztahu. Každodenní povinnosti partnerství
nejsou jeho silnou stránkou. Potřebuje každý den pociťovat vášeň, svádět, být
sváděn, překvapovat, být překvapen, udivovat a dobývat. Jeho duch musí odletět
do nového a krásnějšího světa bez hranic a omezení. Musí běžet divoce, bez
omezení a zastávek. Potom se znovu znudí, jeho vášeň ochladne a bude hledat
nová území k dobývání. Bude přesvědčen, že tentokrát našel pravou Lásku, která
vydrží nadosmrti. Kůň čínského horoskopu tedy cválá tryskem za nemožnou
vysněnou láskou nebo jednoduše jen hledá sám sebe.

Ovce

Polarita: jin

Živel: země

Roční období: léto, červenec


Člověk, který se narodil v Roku
Ovce, je citlivá, něžná a vnímavá dušička. Tato zjemnělost a zasněnost jej ale
činí dětinským, náladovým a proměnlivým. Ovce potřebuje více něhy, pozornosti a
porozumění než je sám ochoten poskytovat jiným. Vytváří si různé neopodstatněné
představy, přehání a dramatizuje své nesnáze. Velmi mu záleží na domácím
pohodlí a jeho rodině. Chce mít jistou míru nezávislosti, ale současně si chce
zachovat podporu a ochranu, které mu poskytuje jeho rodina.


Ovce má vrozený vkus ,je velmi
náročný a ve všem chce mít jen to nejlepší. Z toho důvodu často žije na příliš
vysoké noze. Má ale dostatek schopností a představivosti. Dokáže se postarat
sám o sebe, je laskavý a oddaný. Schází mu ale sebevědomí a děsí jej rozpory a
boje o moc. Vnější svět mu často připadá hrůzný a strašidelný. Než se pustí do
něčeho nového, potřebuje podporu a povzbuzování. Ze všeho nejraději by pilně
pracoval o samotě, v klidném a pohodovém prostředí, nebo se věnoval umění. Rád
by pracoval doma, aby se nemusel příliš vzdalovat ze svého prostředí.


Často je to velmi nadaný člověk,
který by své nadání neměl zanedbávat, jinak nevyužije svůj potenciál. Tento typ
může být velmi nenucený, líný, pasivní nebo příliš bojácný. Za každou cenu se
bude vyhýbat změnám a nebude se vyvíjet, i kdyby to znamenalo, že bude jeho
život stagnovat ve slepé uličce. V takovém případě bude potřebovat pomoc. Někdo
mu musí otevřít oči, aby viděl realitu takovou, jaká skutečně je a přestal
snít. Pokud se k takovému kroku rozhodne, může se z něj nakonec stát velmi
vytrvalý, výkonný a rozumný člověk jak v zaměstnání, tak ve společenském
životě. Pak může i nabýt velkého bohatství.


Muž narozený v tomto znamení je
velký idealista, pro partnerku jakou si vysnil, by dokázal být i odvážný a
překonat jakékoli překážky, ovšem za předpokladu, že jeho vyvolená by byla
duševně vyrovnaná a dokázala by ho neustále podporovat, povzbuzovat, utěšovat a
zahrnovat láskou. Žena v tomto znamení dává otevřeně najevo svou přízeň a
přátelí se s těmi, kterým může důvěřovat. Volí většinou cestu mírného a jemného
přesvědčování
Opice

Živel: kov

Roční období: srpen, podzim


Člověk narozený v Roku Opice umí
tolik věcí, že na ně na všechny nemá ani čas. Je tvořivý a nesmírně nadaný,
vynalézavý, vrtošivý, zajímavý, přitažlivý, chytrý, hbitý, lstivý, nebojácný.
Opice má lidi ráda, zajímá se o lidi a záleží jí na nich. Je jí vcelku jedno,
zda ji mají nebo nemají rádi, hlavně když ji nepřehlížejí, když je součástí
dění, když vystupuje v nějaké pokud možno vedoucí roli.Opice potřebuje vzbudit
obdiv a úctu, protože si uvědomuje, jak je cenná, jak velkým potenciálem
disponuje, že dokáže být štědrá, ušlechtilá a velkodušná. Opice si je vědoma
toho, že by její kvality mohly v ostatních probouzet závist a stát se proto
obětí neoprávněného kritizování a pomluv. Vedle toho Opice v lidech nesnáší
nedůslednost nebo lhostejnost a nemá ráda, když ji něco omezuje nebo brzdí. Při
každé příležitosti a ve všem musí uplatňovat svoji nadřazenost. Jestli tomu tak
není, Opice se stane nedůtklivou nebo vzteklou, případně se důstojně urazí a
navždy odejde.


Takové pózování je ovšem pokus
skrýt emocionální slabost, která sice není zjevná, ale přesto skutečná. Nutí
Opici, aby vyhledávala chválu a obdiv ostatních. Opice je do značné míry podobá
znamení Lva v tom smyslu, že oba navenek snadno ovládají své okolí s humorem,
graciézností a sympatiemi ostatních, zatímco vnitřně trpí krizí identity. Je
pro ni tudíž příznačné, že v ostatních provokuje silnou reakci. Opice skutečně
nenávidí polovičatost, průměrnost, nudu a jednotvárnost. Potřebuje změny a
pohyb; vsadit se o něco, hodit rukavici, svést někoho, dobýt nové území nebo
vést ostatní na cestě k rozkvětu a blahobytu. Opice je neúnavná. Někdy je
panovačná a autoritativní. Někdy shlíží spatra a je oportunistická. Žádná mise
není nemožná a žádný problém není neřešitelný. Když si cokoliv umane, nikdo ani
nic jí nezabrání v úspěšném dokončení záměru. Proto lze ke všem jejím přídomkům
a kvalitám i nedostatkům přidat i notnou dávku štěstí. Opice může stejně snadno
vydělat i prodělat, pokud se nenaučí ovládat svůj duševní neklid, netrpělivost
a nenasytné ambice.


Co se týče lásky, Opice je
kupodivu daleko rozumnější a soudnější. Ale i zde se projevuje strach z možného
neúspěchu, který ji činí opatrnou. Přestože pociťuje potřebu svádět a
okouzlovat, být hlavní postavou v očích vyvoleného, opice se nesmírně bojí
zrady, podvedení, že jí bude ublíženo a její láska vyhasne. Takže je
protismyslně sama často nestabilní. Uteče, aby její partner neměl příležitost
ji zavrhnout, protože nesnese pocit, že již není milována.

Kohout

Polarita: jin

Živel: kov

Roční období: srpen, září


Kohout je hrdý a odhodlaný, ale
občas je nerozhodný nebo opovážlivý. Je otevřený, přímý a loajální, ale může
být bezcitný, netaktní a nediplomatický. Většinou bude přímý a řekne, co má na
jazyku, i když tím někoho urazí, šokuje nebo jinak ublíží.


Přestože Kohoutovi zjevně schází
citlivost, má i svoji pedantskou stránku. Jeho ostrý zrak a pozornost se
zaměřují na podrobnosti, které by jinému unikly. Tato pozorovací schopnost ale
neznamená, že je objektivní. Věří pouze tomu, co vidí a naopak vidí to, čemu
věří nebo tomu, co si myslí, že vidí. Kohout nesnáší, když mu někdo odporuje a
snadno přesvědčí i sám sebe, že je jediný, který vidí věci správně. Je těžké jej
přesvědčit, že je na omylu a přimět jej skutečně otevřít oči.


Kromě toho že si Kohout libuje v
lichotkách, není tak povrchní, jak předstírá. Je smělý a udatný, až troufalý.
Bez váhání se bude bít za spravedlivou věc, nebojí se hodit nebo zvednout
rukavici, provést těžkou misi nebo splnit závazek nesnadné smlouvy. Navíc má
Kohout značnou rezervu energie, takže je těžké s ním udržet krok a nevyčerpat
se přitom. Kohout v zápalu boje snadno přesvědčí sám sebe, že je ze všech
nejlepší a tím pádem se může doopravdy nejlepším stát, pokud nebude přehnaně
horlivý, domýšlivý nebo tyranský. Pod tímto zevnějškem se ale skrývá duše,
kterou trápí starosti a nutkání vyhledávat povzbuzování, obdivovatele a
poklony. Kohout je duševně poněkud vratký a snaží se svými mocnými činy,
morálkou, přesvědčením, dochvilností, metodičností a pořádností nalézt
stabilitu. Z toho důvodu je pak nesnášenlivý, náročný a nekompromisní vůči
ostatním i sobě samému. Může proto lidem jít na nervy svou neustálou potřebou
být příkladem a v právu. Avšak tato správnost spolu se skutečností, že si nikdy
nedovolí se uvolnit a s jeho upjatým a svědomitým zevnějškem, ani ta nejmenší
akce nedokáže skrýt labilní a popletenou stránku jeho povahy. Toto je často
nápadné v jeho milostném životě.


Přestože chce Kohout být pánem ve
svém domově, obklopen svými bližními a kochat se domáckým štěstím, bez váhání
se vrhne do prvního dobrodružství, které se naskytne, jenom aby dokázal, že je
ještě pořád první a nejlepší. Dokáže přitom lidi získat na svoji stranu. Vůči
svým bližním může Kohout být tyranský a vlastnický. Hněv Kohouta nikdy neunikne
pozornosti ostatních

Pes

Polarita: jang

Živel: země

Roční období: říjen, podzim


Člověk narozený v Roku Psa má rád
usedlou rutinu, pohodlí, své bližní a vůbec lidi, se kterými se stýká. Pes je
také starostlivý, nepokojný a aktivní. Často žije ve strachu, že dojde k
nejhoršímu. Je to v podstatě pesimista nebo i škarohlíd, který věří, že nelze
uniknout osudu, přestože na to nevypadá. Když je sám, přepadá jej sklíčenost a
deprese.


Strach ze samoty jej nutí, aby k
sobě lidi připoutal a obklopil se láskou. Jeho obětavost a oddanost bližním
nezná mezí. Sám potřebuje něhu a lásku do takové míry, že svého partnera může
zcela vyčerpat svou všudypřítomností. Ví, jak se stát nepostradatelným a
uspořádat si život tak, že se bez něj nelze obejít. Tato bezmezná oddanost ale
není zcela nezištná a nakonec se může stát utiskující. Pes má kladnou,
spontánní, které poněkud schází jemnost. Když jej ale někdo zradí, podvede nebo
opustí, vše se změní. Jeho reakce jsou zjednodušené, nepromyšlené, pudové a
přehnané. Je tomu tak zejména v situaci hrozícího nebezpečí, nebo jednoduše
když někdo naruší jeho rutinu nebo klid. Když je ale čas na práci nebo jinou
akci, Pes se nikterak nešetří. Je zcela neúnavný a nezná mezí. Dokáže se
skutečně vyčerpat,. potom potřebuje dlouhý odpočinek.


Nikdo není v lásce věrnější než
Pes. Ale jeho láska, kterou staví na odiv při každé příležitosti, může vyvolat
pocit zadušení. Pes potřebuje, aby miloval a byl milován bez komplikací. Je
sentimentální, smyslný a lpí na svém partnerovi. Pes si potřebuje rozšiřovat
duševní obzory a zajímat se více než jen o nejzákladnější, samozřejmé emoční
záležitosti. Tím nabude štědřejší a všezahrnující pohled na život a zbaví se
své nedůvěřivosti a pocitu, že není pánem svého osudu.

Vepř

Polarita: jin

Živel: voda

Roční období: podzim, listopad


Člověk narozený v Roku Vepře má
zdravou, spontánní, smyslnou a mírně naivní povahu. Je nekomplikovaný a zajímá
se o hmotné záležitosti, peníze a majetek. Je to určitě praktický jedinec. Dalo
by se říci, že je také odvážný, dobrý dělník, statný a houževnatý, ale také nikdy
neudělá to, co zrovna nemusí. Docela mu stačí, když netrpí nedostatkem a má své
pohodlí.


Ale Vepř se může stát i chtivým a
lakotným. V takovém případě jím pohne pouze zisk, za kterým jde za každou cenu.
Takže jestliže mu někdo znenadání nabídne dobrý zdroj výdělků, může Kanec
najednou vychytrat a bude přitom nadále předstírat, že je nezkušený a
přihlouplý. Tato role s kombinací protichůdných vlastností mu vyhovuje a dokáže
ji využít ke svému prospěchu. Ať má Kanec ale jakékoliv pohnutky nebo zájmy,
rozhodně není lhář. Má rád jednoduchý život, klid a přírodu. Vede zdravou a
spořádanou životosprávu. Pravidelný běh povinností a pohodlí hrají v jeho
životě důležitou roli a orientuje se podle nich.


Vepř se věnuje všemu, co dělá
tělem i duší a navždy si pamatuje vše, co kdy provedl a zažil. Je citový,
smyslný a vlastnický, láska mu připadá jako normální tělesná funkce. Je v
podstatě velmi věrný, ale nedokáže vzdorovat svůdnému vemlouvání, které jej
může zavést do neodolatelného pokušení. Sám ale nemá rád žádné drama nebo
konfrontace, takže si sám nic nezačíná.


Vepř může mít protichůdné
povahové rysy. Může být sobecký, přitom oddaný svému partnerovi, kterého bude
zahrnovat přehnanou, neovládanou a nevázanou smyslností. Současně se může
tvářit docela zbožně nebo dokonce tvrdit, že je následovníkem nějaké náboženské
sekty, která má přísná pravidla. Takto nepřímo se projevuje jeho strach z
oklamání, protože si plně uvědomuje, že je naivní a důvěřivý, a že není
nesnadné jej vodit za nos. Ze stejného důvodu také rád tráví čas o samotě.


Vepř je symbolem blahobytu,
pohodlí se štěstím.

01.03.2010 21:38:17 | stálý odkaz
<< úvod

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se